Užitočné informácie

Úmrtie doma

Pri úmrtí v byte je potrebné kontaktovať záchrannú službu na tel. čísla (112 alebo 16 155) a nahlásiť, že ide o podozrenie z úmrtia (je nutné uviesť základné informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu). Po vykonaní obhliadky zosnulého lekárom v domácnosti, alebo súdnym lekárom, (ak nie je nariadená súdna pitva), odporúčame zavolať pohrebnú službu na nonstop čísle 0903 109 595.

Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Úmrtie v nemocnici alebo sociálnom zariadení

Po tom ako vás poverený pracovníci zariadenia informujú o úmrtí odporúčame zavolať pohrebnú službu na nonstop čísle 0903 109 595. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Úmrtie mimo domácnosti (autonehoda, a pod.)

je potrebné kontaktovať záchrannú službu a políciu na jednotnom tel. čísle (112) a nahlásiť, že ide o podozrenie z úmrtia a je nutné uviesť základné informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po vykonaní obhliadky zosnulého lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu. Vtedy odporúčame zavolať pohrebnú službu na nonstop čísle 0903 109 595.

Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Čo by si mali pozostalí rozmyslieť než prídu do pohrebnej služby:

- pozostalí by si mali rozmyslieť, či sa rozhodnú pre kremáciu, alebo pre klasický pohreb na vybranom cintoríne