Domov

Ponúkame nasledujúce služby:

- prepravu zosnulých

- rakvy podľa vlastného výberu

- kopanie a úprava hrobov

- vybavenie matričných dokladov

- vybavenie kremácie

- viazanie vencov, kytíc

- zabezpečenie smútočného obradu a hostiny
po pohrebe na pamiatku zosnulého

Prevádzka v areáli cintorína na Dukelskej ul. v Bernolákove ponúka:

- predaj živých a umelých kvetov, vencov, venčekov a sezónnych kvetov

- predaj sviečok a kahancov

- požičiavanie náradia na úpravu hrobov


Naša pohrebná služba zabezpečuje aj správu cintorína obce Bernolákovo a služby s tým súvisiace.

U nás možno platiť aj:

Náš tip: